Projekto metu buvo išanalizuoti UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra veiklso procesai ir aprašyti reikalavimai jų kompiuterizavimui, sukuriant informacinę sistemą. Projekto metu buvo sukurta preliminarus būsenos informacinės sistemos architektūra, aprašyti veiklos principai ir bendrieji bei esminiai funkciniai sistemos reikalavimai.

Parengta techninė specifikacija buvo panaudota kaip informacinės sistemos kūrimo paslaugų pirkimo dalis.